З метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, керуючись наказом Управління освіти та науки Броварської міської ради №107 від 26.05.2020 р. П.: 2.14.

пропонуємо звіт про діяльність закладу дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу "Оленка" Броварської міської ради Київської області за період 2020 -2021 н.р.

ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ «ОЛЕНКА»

БРОВАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

07400 Київська обл. м. Бровари вул. М. Лагунової 18-а,

тел. 0677192831 mail:olenkalagunova18@ukr.net

ЗВІТ

КЕРІВНИКА ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ «ОЛЕНКА» ЗА 2020-2021 н.р.

Підготувала:

Директор ЗДО «Оленка»

Шубіна-Хамбір Оксана Анатоліївна

Бровари

2021 рік

Даний звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 р. № 178, «Положення про порядок звітування керівників дошкільних загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю».

Метою звітування є:

- утвердження відкритої та демократичної державно-громадської системи управління освітою;

- поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття і виконання управлінських рішень;

- запровадження колегіальної етики управлінської діяльності у закладах освіти.

Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу «Оленка», який розташований по вул. Марії Лагунової, 18-А, після реконструкції розпочав роботу18 березня 2019 року. Заклад розрахований на 11 груп, 210 місць. Реконструкція була розпочата у 2017 році і здійснювалась за кошти місцевого бюджету. Заклад є бюджетною установою комунальної власності.

В ЗДО встановлена система відеоспостереження та карткова система доступу за кошти місцевого бюджету.

Станом на 1 червня наповнюваність складає 328 дітей. Протягом року функціонувало 11 груп. З них дві – І молодші, три – ІІ молодші, три – середні групи, три – старші групи. До складу цих груп входять три інклюзивні і одна логопедична. Режим роботи закладу 10,5 годин. У закладі функціонує дві чергові групи з режимом роботи 07-00 - 19-00.

Як директор закладу дошкільної освіти протягом 2020– 2021 навчального року у своїй діяльності керувалась Статутом, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими обов’язками директора, Законом України «Про дошкільну освіту», «Про освіту», законодавством України, нормативними актами, що регламентують роботу керівника. Упродовж року як керівник була слухачем 24 вебінарів, онлайн-конференцій Управління освіти і науки Броварської міської ради та ВГО «АПДО».

Управлінська діяльність

Зміст навчально-виховного процесу в закладі визначається Базовим компонентом дошкільної освіти, Програмою «Українське дошкілля».

Упродовж 2020-2021 навчального року освітній процес закладу був спрямований на вирішення мети:

1. Впровадження інноваційних здоров’язбережувальнихтехнологій у контексті формування моделі здорової дитини.

2. Формування комунікативно-мовленнєвої компетентності дошкільників засобами художньо-продуктивної діяльності.

3. Організація екологічної свідомості у дошкільників. Формування сталих світоглядних орієнтирів особистості.

На виконання даних завдань проведена системна робота, спрямована на підвищення професіоналізму, зростання компетентності педагогів у питаннях виховання, навчання та розвитку дитини дошкільного віку.

Педагогічний колектив складається з 18 вихователів, 1 вихователя-методиста, 2 музичних керівників, практичного психолога, інструктора з фізичного виховання, керівника гуртка, вчителя-логопеда. Педагоги ЗДО є активними слухачами методичних об’єднань.

З метою підвищення теоретичного рівня та фахової підготовки колективу були придбані новинки методичної літератури, проведена підписка на періодичні видання: «Практика управління дошкільним закладом», «Вихователь-методист дошкільного закладу», «Медична сестра», «Методична скарбничка вихователя».

Найбільш вагомі результати дає самоосвіта педагогів. Педагоги нашого закладу використовують різні методи самоосвітньої діяльності, в тому числі Інтернет-джерела для пошуку інформації. Більшість педагогів друкують свої творчі розробки на сайті ВСЕОСВІТА.

Під час карантину педагоги закладу працювали дистанційно. Отримано сертифікати, виготовлено дидактичні ігри, роздатковий та демонстраційний матеріал, атрибути для рухливих ігор, театри. Наробки та досягнення постійно висвітлюються на сторінці закладу в мережі Фейсбук.

Основними принципами організації методичної роботи в ЗДО є науковість, зв’язок з життям та актуальність, системність, комплексний характер, систематичність, послідовність, наступність, безперервність, творчий характер, максимальна активізація педагогів, оперативність, колективний характер. У 2020 – 2021 н.р. були проведені колективні перегляди відкритих занять з дітьми усіх вікових груп. Кожен вихователь підготував показову форму роботи з дітьми, а саме: тематичні, комбіновані, комплексні, інтегровані заняття, розваги, театралізовану діяльність тощо. Протягом навчального року педагоги закладу створили коректурні таблиці, постійно використовують їх під час освітньої роботи.

Протягом року проведені засідання педагогічних рад: «Впровадження інноваційних здоров’язбережувальних технологій у контексті формування моделі здорової дитини», «Формування комунікативно – мовленнєвої компетентності дошкільників засобами художньо-продуктивної діяльності», «Розвиток екологічної свідомості у дошкільників. Формування сталих світоглядних орієнтирів особистості» та семінарів-практикумів «Спортивні ігри і вправи — ефективний засіб фізичного виховання дошкільників», «Використання інтерактивних технологій в розвитку мовлення дітей дошкільного віку», тренінгів «Розвиток комунікативної культури педагогів в сучасному закладі дошкільної освіти», «Толерантне спілкування» та майстер – класів, майстер-класів «Самомасаж, як один з видівфізкультурно-оздоровчоїроботи», «Нетрадиційнітехнікизображувальноїдіяльності», "Шляхи формування компетентності дошкільників з фізичного розвитку", "Емоційне вигорання педагогів: ресурси та шляхи підтримки". Проведений семінар «Використання коректурних таблиць» за участю Н. Гавриш в мережі ZOOM.

Через карантинні обмеження силами педагогів проводили театральні вистави, свята, розваги. Під час тижня БЖД були запрошені працівники Броварської поліції. Діти з цікавістю пригадали дорожні знаки, правила дорожнього руху.

Робота з батьками проходила у тісному зв’язку через мережу Інтернет. Під час локдауну педагоги готували заняття, знімали їх та пропонували батькам. Деякі педагоги проводили освітню роботу в мережі ZOOM.

Протягом року колектив закладу проводив тимбілдинги на екскурсіях в Переяслав-Хмельницькому в Музеї народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини та в Добропарку.

Заплановані заходи на майбутній навчальний рік:

Поточний ремонт – зробити ливнівки.

Організація медико-профілактичної роботи.

У своїй роботі керуємся: Законом України «Про дошкільну освіту» ст.34 «Медичне обслуговування у дошкільному навчальному закладі», Законом України «Про захист населення від інфекційних хвороб», Законом України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», Наказом МОЗ та МОН України «Про удосконалення організації медичного обслуговування дітей в дошкільному навчальному закладі», Положенням «Про медичний кабінет дошкільного навчального закладу», наказами Управління освіти Броварської міської ради, органів охорони здоров’я міста.

В закладі створено оптимальні умови для проведення оздоровчо-профілактичної роботи. Медичний блок розташовано на І поверсі і складається із трьох приміщень, які використовуються за призначенням, а саме: медичний кабінет, ізолятор, маніпуляційна. Поруч знаходиться ресурсна кімната.

Щотижня медичною сестрою та завідувачем господарства проводився моніторинг санітарного стану груп. Також протягом тижня проводився плановий огляд дітей на наявність захворювань, дотримання особистої гігієни та педикульоз. Обговорювались на педагогічних радах, виробничих нарадах, батьківських зборах питання зміцнення здоров’я дітей та дорослих. Ефективну роботу щодо зниження захворюваності дітей провели вихователі всіх вікових груп, які щомісячно планують та проводять фізкультурно-оздоровчу роботу з дітьми.

Для зниження захворюваності в закладі проводилась відповідна робота:

- організація санітарно-просвітницької роботи з персоналом, батьками та дітьми;

- чітке дотримання режиму дня, режимів: провітрювання, кварцування, вологого прибирання, питного режиму;

- суворе дотримання санітарно-гігієнічного режиму в групах та закладі;

- максимальне перебування дітей на свіжому повітрі;

- проведення загартувальних процедур, оздоровчої гімнастики;

- опитування батьків щодо стану здоров'я дітей під час ранкового прийому;

- проведення протиепідемічних заходів;

- проведення антропометричних вимірювань

- надання медичної допомоги дітям, які захворіли, їх своєчасна ізоляція від здорових дітей.

Належним чином оформлена обов’язкова документація, на кожну групу закладу оформлено лист здоров’я, своєчасно складалися плани роботи і звіти. Постійно контролюється стан фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми та їх загартування, щоденно проводяться ранкова гімнастика, фізкультурні заняття відповідно до розкладу.

Аналіз захворюваності серед дітей становив 259 випадків. Діти хворіли на ГРВІ, бронхіти, вітряну віспу, скарлатину. Випадків захворювання на COVID-19 серед дітей не зафіксовано. Мали місце дві побутові травми (забій голови та звих).

Організація харчування.

Харчування дітей в закладі регламентується: Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», «Про дошкільну освіту», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про захист населення від інфекційних хвороб», постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 N 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку», іншими нормативно-правовими актами, що регулюють питання харчування дітей.

Постачальники продуктів в 2020-2021 н.р.: «Руол Стандарт», «Київський пекарський дім», «Переяслав -Молокопродукт», «Обухівський молочний завод». Продукти харчування надходили разом з сертифікатами якості, товарно-транспортними накладними.

На харчоблоці працюють: шеф-кухар, два кухаря, один підсобний працівник кухні, комірник. Харчоблок відповідає санітарно – гігієнічним вимогам, забезпечені миючими та дезинфікуючими засобами, гарячою водою, посудом. Персонал харчоблоків має одяг (халати, фартухи, косинки, колпаки), які перуться по мірі забруднення.

Протягом року були проведені дослідження води, бралися змиви.

В ЗДО запроваджене 3-разове харчування за десятиденним меню, затверджені графіки видачі їжі для кожної вікової групи. В літній оздоровчий період передбачено другий сніданок. Сестрою медичною складена меню-розкладка з урахуванням примірного меню та технологічних карток.

Аналіз виконання норм харчування за 2020 -2021 рік показав, що харчування дітей у закладі здійснювалось наближено до норм, було раціональним, збалансованим, різноманітним.

Стан матеріально-технічної бази.

Всі кабінети, групові приміщення, службові приміщення і обладнання ЗДО знаходяться в робочому стані, щорічно проводиться обстеження і складаються акти-дозволи для роботи з дітьми в начальному році. Приміщення утримуються відповідно санітарно-гігієнічних вимог, мають естетичний вигляд.

За 2020-2021 навчальний рік було придбано за кошти місцевого бюджету

№ п/пНайменуванняСума, грн.
1Спецодяг8 040.00
2Світильники1 620.00
3Овочерізка26 990.00
4Канцтовари4 020.71
5Миючі засоби21 119.65
6Заправка картриджів9600.00
7Перезарядка вогнегасників5423,29
8Медикаменти, антисептики26667,1
9Поточний ремонт овочесховища49659,02
10Масажери для логопедичної роботи6.090.00
11БФП7980.00
12Компьютер14760.00
13Ноутбук14891.00
14Мякий модуль, пуф, мякі подушки9011.00
15Світлова бульбашкова колона13520.00
16Сухий каркасний басейн13044.00
17Світлова штора13795.00
18Дидактичний пуф, стіл для пісочної терапії, дидактичні ігри16493,71
19Столи, стільці22609.00
20Придбання періодичних видань9 924.00
21Новорічні подарунки13 734.00
22Стенди12954.00
23Діагностика ДГУ6 113.40
24Електричний знищувач комах2200.00
25Комплект для інклюзивної роботи (дзеркало, модульний органайзер, дидактичні ігри, конструктор, лабіринти,)13416.00
26Поточний ремонт з виготовлення навісів169 984.80
27Морозильна камера12600
28Столи, ліжка, стільчики42250
29Технічне обслуговування первинних засобів пожежогасіння2 028.00
30Навчання персоналу на курсах "Публічні закупівлі"4430.00
31Послуги у сфері охорони здоров'я677.00
32Навчання з питань охорони праці1200.00
33Медичні послуги30049,83
34Послуги по адмініструванню баз даних4 800.00
35Послуги з доступу до мережі інтернет4 200.00
36Технічне обслуговування системи контролю доступу18 000.00
37Комплексне сервісне технічне обслуговування і ремонтно-відновлювальні роботи системи опалення49 900.00
38Комплекс робіт по профілактичній дезінфекції6 000.00
39Послуги пожежних служб1 463.29
40Послуги у сфері поводження з радіоактивними, токсичними, медичними та небезпечними відходами1 908.00
41Продукція для чищення, миючі засоби21 119.65
42Технічне обслуговування системи автоматичної пожежної сигналізації43 200.00
43Послуги з електровимірювання4 900.00
44Технічне обслуговування системи відеоспостереження6000.00
45Послуги з обробки даних, постачання, видачі та обслуговування кваліфікованих сертифікатів993.00
46Технічне обслуговування пожежних кранів-комплектів "ПКК"23023.00
47Повірка ЗВТ2 350.08
48Послуги у сфері комп'ютерних інформаційних технологій14400.00
49Охорона майна9600.00
50Спостереження за пожежною автоматикою4800.00
51Електронний дистрибутив1 700.00
52Інформаційно-консультативні послуги530.00
53Телекомунікаційні послуги2 016.00
54Обслуговування електротехнічного обладнання15600.00

За кошти батьків придбано:

№ п/пНайменуванняК-сть, штВартість, грн.Сума, грн.
1Кошики5100500.00
2Дошка магнітно-маркерна31804.00
3Колонки53001500.00
4Куточок СХД1
5Спортивне обладнання (мячі, кубики)1369.01
6Ялинка новорічна (штучна)11750.00
7Костюм Діда Мороза13821.00
8Шланг для поливу10м2000.00
9Дюбеля, гофри, краништ3200.00
10Судки (для хліба, масок)1032.00
11Пісокт3170.00
12Хозтовари279.00
13Частина майданчикасекції44500.00
14Антисептик та милол351400.00
15Тканина для покривал4325.00
16Посуд (тарілки, чашки, ложки)шт2114.64

Письмових звернень з питань діяльності закладу протягом року не зареєстровано. На звернення поліції щодо перегляду відеокамер спостереження реагували позитивно.

За підсумками роботи колективу упродовж навчального року можна зазначити, що поставлені завдання виконано. Успіхи закладу - це успіхи всього колективу.

Висловлюю подяку всім, хто причетний до освітнього процесу та матеріально-технічного забезпечення діяльності нашого закладу і допомагає у здійсненні всіх тих цілей і завдань, які ставить перед собою педагогічний колектив, хто сприяє розвитку і вихованню молодого покоління.

Дякую за увагу.

ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ «ОЛЕНКА»

БРОВАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

07400 Київська обл. м. Бровари вул. М. Лагунової 18-а,

тел. 0677192831 mail:olenkalagunova18@ukr.net

ЗВІТ

КЕРІВНИКА ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ «ОЛЕНКА» ЗА 2019-2020 н.р.

Підготувала:

Директор ЗДО «Оленка»

Шубіна-Хамбір Оксана Анатоліївна

Бровари

2020 рік

Даний звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 р. № 178, «Положення про порядок звітування керівників дошкільних загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю».

Метою звітування є:

- утвердження відкритої та демократичної державно-громадської системи управління освітою;

- поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття і виконання управлінських рішень;

- запровадження колегіальної етики управлінської діяльності у закладах освіти.

Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу «Оленка», який розташований по вул. Марії Лагунової, 18-А,після реконструкції розпочав роботу18 березня 2019 року. Заклад розрахований на 11 груп, 210 місць. Реконструкція була розпочата у 2017 році і здійснювалась за кошти місцевого бюджету. Заклад є бюджетною установою комунальної власності.

Під час реконструкції застосовувались найкращі технології та передові рішення. Як результат - сучасно оздоблені групові кімнати, музичний та спортивні зали, харчоблок, медичний блок, кабінети вузьких спеціалістів. Вражає своєю красою не лише будівля закладу, а й ігрові майданчики з яскравими ігровими спорудами та привабливими павільйонами.

В ЗДО встановлена система відеоспостереження та карткова система доступу за кошти місцевого бюджету.

Станом на 1 червня наповнюваність складає 313 дітей. Протягом року функціонувало 10 груп. З них дві – І молодші, три – ІІ молодші, три – середні групи, дві – старші групи. До складу цих груп входять одна інклюзивна і одна логопедична. Режим роботи закладу 10,5 годин. У закладі функціонує чергова група з режимом роботи 07-00 - 19-00.

Як директор закладу дошкільної освіти протягом 2019– 2020 навчального року у своїй діяльності керувалась Статутом, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими обов’язками директора, Законом України «Про дошкільну освіту», «Про освіту», законодавством України, нормативними актами, що регламентують роботу керівника. Упродовж року як керівник була слухачем 31 вебінару, онлайн-конференцій Управління освіти і науки Броварської міської ради та ВГО «АПДО», переймала досвід автономії закладу «Зірниця» в м. Суми.

Управлінська діяльність

Зміст навчально-виховного процесу в закладі визначається Базовим компонентом дошкільної освіти, Програмою «Українське дошкілля», програмою розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт».

Упродовж 2019-2020 навчального року освітній процес закладу був спрямований на вирішення головної мети: підвищення якості проведення освітньої роботи шляхом впровадження інновацій, удосконалення професійної майстерності кожного педагога. Планування роботи закладу відповідає принципам актуальності, науковості, перспективності, доцільності, системності, послідовності.

З метою реалізації Закону України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Базового компоненту дошкільної освіти в Україні, Типового положення про дошкільний навчальний заклад та інших нормативних документів, передбачених чинним законодавством та накресленим річним планом роботи на 2019 – 2020 н. р. колектив закладу спрямовував свою діяльність на вирішення завдань:

1. Забезпечення ефективної взаємодії всіх учасників освітнього процесу – для збереження і зміцнення фізичного та емоційного здоров'я дошкільника.

2. Розвиток екологічної свідомості у дошкільників.

3. Розвиток пізнавально - мовної активності дошкільників за допомогою коректурних таблиць.

На виконання даних завдань проведена системна робота, спрямована на підвищення професіоналізму, зростання компетентності педагогів у питаннях виховання, навчання та розвитку дитини дошкільного віку.

Педагогічний колектив складається з 12 вихователів, 1 вихователя-методиста, 2 музичних керівників, практичного психолога, інструктора з фізичного виховання, керівника гуртка, вчителя-логопеда. Педагоги ЗДО є активними слухачами міських методичних об’єднань, 9 педагогів закладу з успіхом закінчили дистанційні курси підвищення кваліфікації на базі КНЗ КОР «Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів».

З метою підвищення теоретичного рівня та фахової підготовки колективу були придбані новинки методичної літератури, проведена підписка на періодичні видання: «Практика управління дошкільним закладом», «Вихователь-методист дошкільного закладу», «Медична сестра», «Методична скарбничка вихователя».

Найбільш вагомі результати дає самоосвіта педагогів. Педагоги нашого закладу використовують різні методи самоосвітньої діяльності, в тому числі Інтернет-джерела для пошуку інформації. Більшість педагогів друкують свої творчі розробки на сайті ВСЕОСВІТА.

Під час карантину педагоги закладу працювали дистанційно. Отримано сертифікати, виготовлено дидактичні ігри, роздатковий та демонстраційний матеріал, атрибути для рухливих ігор, театри. Наробки та досягнення постійно висвітлюються на сторінці закладу в мережі Фейсбук.

Основними принципами організації методичної роботи в ЗДО є науковість, зв’язок з життям та актуальність, системність, комплексний характер, систематичність, послідовність, наступність, безперервність, творчий характер, максимальна активізація педагогів, оперативність, колективний характер. У 2019 – 2020 н.р. були проведені колективні перегляди відкритих занять з дітьми усіх вікових груп. Кожен вихователь підготував показову форму роботи з дітьми, а саме: тематичні, комбіновані, комплексні, інтегровані заняття, розваги, театралізовану діяльність спільно з батьками тощо. Протягом навчального року педагоги закладу працюють над виготовленням коректурних таблиць.

Протягом року проведені засідання педагогічних рад «Про завдання діяльності педагогічного колективу на 2019 – 2020 навчальний рік», «Забезпечення ефективної взаємодії всіх учасників освітнього процесу для збереження і зміцнення фізичного та емоційного здоров’я дошкільників», «Розвиток екологічної свідомості у дошкільників», «Розвитокпізнавально - мовноїактивностідошкільників за допомогою коректурних таблиць» та цікавих семінарів-практикумів "Шляхи формування компетентності дошкільників з фізичного розвитку", "Емоційне вигорання педагогів: ресурси та шляхи підтримки".

До закладу за запитом батьків запрошували акторів лялькових театрів з цікавими та корисними виставами, планетарій. Цікавинками для малят та батьків стало проведення Кольорового тижня, спортивних свят за участю батьків, зустрічі з воїнами АТО, з викладачами та учнями Броварської дитячої музичної школи, виставки та батьківські зборів «батьки і діти».

Багато роботи проведено з безпеки життєдіяльності, з пожежної безпеки. Бесіди, дидактичні ігри, робота з батьками проходила у тісному зв’язку.

Під час проведення Тижнів безпеки життєдіяльності бузи запрошені працівники ЮП та СРПП, співробітники підрозділу 21 Державної пожежної рятувальної частини м. Бровари, волонтер Червоного Хреста і комісара Української Служби Порятунку Police Rescue 911, голова ТОВ ВТОРМА ЮА Черепейнік Леонід Володимирович, Микола Коваленко, працівник Броварського районного управління ГУ ДСНС в Київській області.

На базі закладу проведене методичне об'єднання практичних психологів на тему: "Лялька в руках дитини - ширма, за якою вона може сховатися і повністю розкритися" та майстер-клас з Марей Олександрою Вікторівною, майстром-лялькарем в техніці текстильна скульптура, переможцем міжнародних конкурсів.

Колектив працював не лише в робочий час. Спільне дозвілля теж сприяє згуртуванню. Поїздка в Межигір’я стала тому підтвердженням.

Заплановані заходи на майбутній навчальний рік:

· Поточний ремонт – зробити навіси над входом в групи

· Доукомплектування колективу персоналом;

· Проведення семінару «Використання коректурних таблиць» за участю Н. Гавриш;

· Залучення спеціалістів до гурткової роботи. Відкриття роботи гуртків Хореографії та Англійської мови - Додаткові освітні платні послуги.

Організація медико-профілактичної роботи.

У своїй роботі керуємся: Законом України «Про дошкільну освіту» ст.34 «Медичне обслуговування у дошкільному навчальному закладі», Законом України «Про захист населення від інфекційних хвороб», Законом України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», Наказом МОЗ та МОН України «Про удосконалення організації медичного обслуговування дітей в дошкільному навчальному закладі», Положенням «Про медичний кабінет дошкільного навчального закладу», наказами Управління освіти Броварської міської ради, органів охорони здоров’я міста.

В закладі створено оптимальні умови для проведення медичної, оздоровчо-профілактичної роботи. Медичний блок розташовано на І поверсі і складається із трьох приміщень, які використовуються за призначенням, а саме: медичний кабінет, ізолятор, маніпуляційна.

Щотижня медичною сестрою та завідувачем господарством проводився моніторинг санітарного стану груп. Також протягом тижня проводився плановий огляд дітей на наявність захворювань, дотримання особистої гігієни та педикульоз. Обговорювались на педагогічних радах, виробничих нарадах, батьківських зборах питання зміцнення здоров’я дітей та дорослих. Ефективну роботу щодо зниження захворюваності дітей провели вихователі всіх вікових груп, які щомісячно планують та проводять фізкультурно-оздоровчу роботу з дітьми.

Для зниження захворюваності в закладі проводилась відповідна робота:

- організація санітарно-просвітницької роботи з персоналом, батьками та дітьми;

- чітке дотримання режиму дня, режимів: провітрювання, вологого прибирання, питного режиму;

- суворе дотримання санітарно-гігієнічного режиму в групах та закладі;

- максимальне перебування дітей на свіжому повітрі;

- проведення загартувальних процедур, оздоровчої гімнастики;

- опитування батьків щодо стану здоров'я дітей під час ранкового прийому;

- проведення протиепідемічних заходів;

- проведення антропометричних вимірювань

- надання медичної допомоги дітям, які захворіли, їх своєчасна ізоляція від здорових дітей.

Належним чином оформлена обов’язкова документація, на кожну групу закладу оформлено лист здоров’я, своєчасно складалися плани роботи і звіти. Постійно контролюється стан фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми та їх загартування, щоденно проводяться ранкова гімнастика, фізкультурні заняття відповідно до розкладу.

Аналіз захворюваності серед дітей становив 89 випадків. Детальний аналіз захворювання поданий в таблиці-презентації. Побутових травм протягом зазначеного періоду не було.

Організація харчування.

Харчування дітей в закладі регламентується:Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», «Про дошкільну освіту», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про захист населення від інфекційних хвороб», постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 N 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку», іншими нормативно-правовими актами, що регулюють питання харчування дітей.

Постачальники продуктів в 2019-2020 н.р.: «Руол Стандарт», «Київський пекарський дім», «Переяслав -Молокопродукт». Продукти харчування надходили разом з сертифікатами якості, товарно-транспортними накладними.

На харчоблоці працюють: шеф-кухар, два кухаря, один підсобний працівник кухні, комірник. Харчоблок відповідає санітарно – гігієнічним вимогам, забезпечені миючими та дезинфікуючими засобами, гарячою водою, посудом. Персонал харчоблоків має одяг (халати, фартухи, косинки, колпаки), які перуться по мірі забруднення.

Протягом року були проведені дослідження води, бралися змиви.

В ЗДО запроваджене 3-разове харчування за десятиденним меню, затверджені графіки видачі їжі для кожної вікової групи. В літній оздоровчий період передбачено другий сніданок. Сестрою медичною складена меню-розкладка з урахуванням примірного меню та технологічних карток.

Аналіз виконання норм харчування за 2019 -2020 рік показав, що у цілому харчування дітей у дошкільному навчальному закладі здійснювалось наближено до норм, було раціональним, збалансованим, різноманітним.

Заплановані заходи на майбутній навчальний рік:

· Придбання тістоміса та овочерізки

Стан матеріально-технічної бази.

Всі кабінети, групові приміщення, службові приміщення і обладнання ЗДО знаходяться в робочому стані, щорічно проводиться обстеження і складаються акти-дозволи для роботи з дітьми в начальному році. Приміщення утримуються відповідно санітарно-гігієнічних вимог, мають естетичний вигляд.

За 2019-2020 навчальний рік було придбано за кошти місцевого бюджету

№ п/пНайменуванняСума, грн.
1Вогнегасники9 523.62
2Сушилка для рук1 181.76
3фарба1 115.16
4канцтовари4 129.12
5миючі засоби42 659.04
6кухонне приладдя46855.28
7заправка картриджів6 780.00
8перезарядка вогнегасників1 932.00
9медикаменти4 949.00
10поточний ремонт системи опалення9 921.24
11Контейнер для ЗІЗ1049.00
12Оприскувач акумуляторний749.00

За кошти батьків придбано:

№ п/пНайменуванняК-сть, штСправедлива вартість, грн.Сума, грн.
1Стенди для батьків та дітей93000,0027000,00
2Дошка магнітно-маркерна11442,001442,00
3Магнітофон1500,00500,00
4Куточок СХД12800,002800,00
5Спортивний куточок11200,001200,00
6Ялинка новорічна (штучна)4500,002000,00
7Коляска дитяча іграшкова2550,001100,00
8Ліхтарик8300,002400,00
9Контейнер для іграшок1190,00190,00
10Ролети34750,0014250,00
11Фотоштора в муззал14961,004961,00

Письмових звернень з питань діяльності закладу протягом року не зареєстровано. На звернення поліції щодо перегляду відеокамер спостереження реагували позитивно. В одному з випадків порушників було зафіксовано.

За підсумками роботи колективу упродовж навчального року можна зазначити, що поставлені завдання виконано. Успіхи дошкільного закладу - це успіхи всього колективу.

Висловлюю подяку всім, хто причетний до освітнього процесу та матеріально-технічного забезпечення діяльності нашого закладу і допомагає у здійсненні всіх тих цілей і завдань, які ставить перед собою педагогічний колектив, хто сприяє розвитку і вихованню молодого покоління.

Дякую за увагу.

Кiлькiсть переглядiв: 25

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.