/Files/images/Без названия.png

Відповідно до листа департамента освіти і науки Київської обласної державної адміністрації від 28.01.2022 № 12-01-18/234 інформуємо. У межах здійснення парламентського контролю за додержанням прав і свобод людини приділяється особлива увага питанню дотримання прав осіб, які постраждали від домашнього насильства. Одним із важливих аспектів забезпечення прав осіб, які постраждали від домашнього насильства є створення дієвого механізму надання допомоги та захисту таким особам, а також притягнення кривдників до відповідальності. Нагадуємо, що з метою удосконалення механізму запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі в умовах децентралізації з урахуванням міжнародних стандартів, Закону України «Про запобігання та протидію домашньому насильству» від 07 грудня 2017 року № 2229 (режим доступу http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2229-19), були затверджені такі нормативно-правові документи: - постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Типового положення про мобільну бригаду соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та /або насильства за ознакою статі» від 22.08.2018 р. № 654 (ресурс доступу https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/654-2018- %D0%BF#Text): - постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі», від 22.08.2018 р. № 658 (режим доступу https://zakon.rada.gov.Ua/laws/show/658-2018-%D0%BF#Text): - наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо виявлення, реагування на випадки домашнього насильства і взаємодії педагогічних працівників із іншими органами та службами» від 02.10.2018 № 1047 (режим доступу: https ://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya- metodichnih-rekomendacii-shodo-viyavlennya-reaguvannya-na-vipadki-domashnogo- nasilstva-i-vzayemodiyi-pedagogichnih-pracivnikiv-iz-inshimi-organami-ta- sluzhbami?fbclid=IwAR3yAAEsO55TbXKpvqBCAyq 1 lXYcOpn2Lu3B 6XC8Tp5
- указ Президента України від 21.09.2020 № 398 «Про невідкладні заходи із запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі, захисту прав осіб, які постраждали від такого насильства» (режим доступу: https://zakon.rada.gov.Ua/laws/show/398/2020#Text); - постанова Кабінету Міністрів України від 24.02.2021 № 145 щодо затвердження Державної соціальної програми запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі на період до 2025 року (режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/145-2021-%D0%BF#Text) Звертаємо вашу увагу, що у ст.11 Закону України «Про запобігання та протидію домашньому насильству» зазначено: Навчальні заклади та установи системи освіти під час здійснення заходів у сфері запобігання та протидії домашньому насильству: 1) проводять з учасниками освітньо-виховного процесу виховну роботу із запобігання та протидії домашньому насильству; 2) повідомляють не пізніше однієї доби службу у справах дітей, уповноважені підрозділи органів Національної поліції України у разі виявлення фактів домашнього насильства стосовно дітей або отримання відповідних заяв чи повідомлень; 3) проводять інформаційно-просвітницькі заходи з учасниками освітньо- виховного процесу з питань запобігання та протидії домашньому насильству, у тому числі стосовно дітей та за участю дітей, приділяючи особливу увагу формуванню небайдужого ставлення учнів до постраждалих дітей, усвідомлення необхідності невідкладного інформування вчителів про випадки домашнього насильства, що стали їм відомі, повідомлення про такі випадки до кол-центру з питань запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі та насильству стосовно дітей; 4) організовують роботу практичного психолога та/або соціального педагога з постраждалими дітьми; 5) взаємодіють з іншими суб’єктами, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству, відповідно до статті 15 цього Закону; 6) звітують центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії домашньому насильству, про результати здійснення повноважень у цій сфері у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері запобігання та протидії домашньому насильству. Додатково повідомляємо, що Комунальним навчальним закладом Київської обласної ради «Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів»(далі Інститут) планується упровадження: • програми курсів підвищення фахової кваліфікації педагогів з проблеми профілактики та попередження домашнього насильства: - «Психолого-педагогічний та соціальний супровід сімей різних типів»;
- «Професійний розвиток учителів у контексті освіти для демократичного громадянства та освіти з прав людини»; - «Організація системи роботи з вирішення конфліктів у закладах освіти засобами медіаційних практик»; - «Діяльність закладу освіти щодо запобігання та протидії проявів насильства»; • тематичні спецкурси до курсів фахової кваліфікації (для педагогічних працівників закладів освіти): «Організація освітнього процесу на засадах педагогіки партнерства в умовах реалізації концепції Нової української школи»; «Ґендерні аспекти самореалізації особистості», «Формування тендерної культури особистості», «Психолого-педагогічний та соціальний супровід сімей різних типів»; «Навички кризового консультування»; «Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція»; • навчальні заняття (для усіх категорій педагогічних працівників): «Технологія формування сприятливого соціально- психологічного клімату в учнівському колективі»; «Психологічна консультація як один із напрямів діяльності працівників психологічної служби»; «Методологічні основи формування готовності до самозберігаючої поведінки при ризику соціального характеру»; «Насильство в сім’ї як соціальна проблема»; «Поняття насилля. Види насилля та наслідки»; «Соціально-психологічний супровід сімей, які опинилися в складних життєвих ситуаціях»; «Соціально-педагогічна робота з батьками в закладах освіти»; «Психолого-педагогічний та соціальний супровід сімей різних типів»; «Булінг як актуальна соціально-педагогічна проблема»; • на базі Інституту постійно діє консультаційний онлайн-пункт для працівників психологічної служби системи освіти області, керівників освітніх закладів, педагогічних працівників з питань надання психологічної допомоги дітям та сім’ям, які зазнали насильства, реагування на випадки насильства та взаємодії з іншими органами та службами.
Кiлькiсть переглядiв: 24

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.